’T Uitnement Kabinet’

Johannes Boer - viola da gamba
Nuno Miranda - theorbe / gitaar
Erik Beijer - viola da gamba
Patrick Ayrton - klavecimbel / orgelNieuw verschenen: Practising Time and Art


cd bestellen / order cd


Een aanzienlijk deel van de Nederlandse gambamuziek uit de Gouden Eeuw
is voor velen nog een gesloten boek. In 1999 werd dit ensemble opgericht om
dit boek te openen en te laten horen welk een rijke vermenging van stijlen zich
in ons land verenigde in een kortstondige bloeiperiode van solosonates voor viola da gamba.

De naam van het ensemble is ontleend aan de bundels die door Paulus Matthijsz
in 1646 en 1649 werden gedrukt. “ook eenige stukken voor 2. Fioolen de
Gamba” staat er op het titelblad. De uitgever richtte zich vooral op de amateur-musici uit de gegoede burgerij.


Op talloze schilderijen en prenten uit de Nederlandse Gouden Eeuw
verschijnt de viola da gamba, al dan niet bespeeld. Een grote diversiteit aan bouwkenmerken
en speelhoudingen verraden een rijke gambacultuur bij ons in die periode. Dit wordt bevestigd
door het feit dat zich hier een virtuoos als Johan Schenck kon  ontwikkelen. Ook Carel Hacquart
kon hier blijkbaar goed gedijen en voor de door hem uitgebrachte gambasuites was zoveel
belangstelling dat deze al spoedig alleen nog antiquarisch te krijgen waren.

Bij de grote Amsterdamse muziekuitgever Estienne Roger verscheen gambarepertoire in druk van onder andere
Johan Snep en Jacob Riehman naast het werk van het hoogste niveau zoals Marin Marais en Johan Schenck.
We kunnen hieruit afleiden dat het instrument ook hier tot de top van de muziekcultuur behoorde.


Naast het solorepertoire voor viola da gamba, legt ’T Uitnement Kabinet zich ook toe op vocale en
instrumentale ensemblemuziek uit de Nederlanden, waar de gamba een speciale plaats inneemt.terug naar Stichting GAMBA